ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก.....(ชื่อเจ้าของบล็อก).... ผู้เข้าชมบล็อกสามารถดูรายละเอียดและเนื้อหาการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

power point

GenED Google App

รายชื่อเว็บบล็อกของผู้เข้าอบรม วันที่ 2-4 พค54

เว็บบล็อกของผู้เข้าอบรมhttp://roza1602.blogspot.com/ อาจารย์รจนพร การะเกตุ
http://kruchalaonaboon.blogspot.com/ อาจารย์เฉลา นาบุญ
http://kru-alex.blogspot.com/ อาจารย์ Kru Alex
http://krunongarpa.blogspot.com/ อาจารย์อาภาพรรณ์ โฆสิตาภา (ครูนง )
http://siriluckopor09.blogspot.com/ อาจารย์สิริลักษณ์
http://jutiporn0817941187.blogspot.com/ อาจารย์จุติพร
http://krusomrat2554.blogspot.com/ อาจารย์สมรัตน์ แสงทอง
http://kruluckanajati.blogspot.com/ อาจารย์ลัคนา
http://noobonn.blogspot.com/ อาจารย์บน
http://arisara999.blogspot.com/ อาจารย์อริสา
http://j.panyarith.blogspot.com/ อาจารย์จิรชัย
http://krujane.blogspot.com/ อาจารย์เจนจิรา สุขคำ
http://kruklin-it.blogspot.com/ อาจารย์นันทพร สีนิล
http://rabbit-it.blogspot.com/ อาจารย์มนตรี สีนิล
http://darakorn.blogspot.com/ อาจารย์ดารากร (ครูจุก)
http://kruchum-chumchan96.blogspot.com/ อาจารย์ชุมสาย ชาญชัย
http://komkai.t.blogspot.com/ อาจารย์....... (เข้าไม่ได้)
http://noptl.blogspot.com/ อาจารย์...... (เข้าไม่ได้)
http://nongeng-ratcha.blogspot.com/ อาจารย์หน่อง (ครูหน่อง)
http://jomjonekid11.blogspot.com/ อาจารย์วรัญตี การะเกตุ
http://rvengclub.blogspot.com อ.แววสุดา อิงคามระธร
http://rvcomclub.blogspot.com อ.สมบูรณ์ อินทร์ถา

เว็บโค๊ตสีในการใช้สำหรับตัวอักษรวิ่งบนเว็บ

http://web.ruammid.com/go.php?url=http://www.zabzaa.com/java/tablecolor.html