ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก.....(ชื่อเจ้าของบล็อก).... ผู้เข้าชมบล็อกสามารถดูรายละเอียดและเนื้อหาการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

รูปแบบเนื้อหาของ blog

1.ไม่มีรูปแบบตายตัว แต่ที่เหมือนกันคือ แต่ละเรื่องที่เราเขียนจะมีลงวันที่และเวลาไว้ โดยที่เรื่องที่เราเขียนไว้ล่าสุด จะอยู่บนสุด
2.มี comment เพื่อให้คนอ่านแสดงความคิดเห็น มีการให้คะแนน โดยที่หน้าแรกของ Website นั้นจะบอกว่า blog ใครคะแนนสูงสุด หรือ blog ไหนที่ update ล่าสุด
3.ภาษาที่ใช้ใน blog ควรเป็นภาษาที่อ่านง่าย สบาย ๆ เป็นตัวของตัวเอง (ไม่จำเป็นต้องสุภาพเท่า Web Board)
4.ถ้าให้คนไทยอ่านก็ทำ blog เป็นภาษาไทย ถ้าต้องการให้คนทั้งโลกอ่านก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น