ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก.....(ชื่อเจ้าของบล็อก).... ผู้เข้าชมบล็อกสามารถดูรายละเอียดและเนื้อหาการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การใช้ โปรแกรมร่วมในการจัดหน้าเนื้อหา Weblog ด้วยโปรแกรม Scribd

http://www.scribd.com/full/48849568?access_key=key-hs2nzh50304tlhculoz

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น